12 Feb 2019

MPay Sebagai Medium Pembayaran HMG

MPay Sebagai Medium Pembayaran HMG

Kaedah pembayaran adalah satu perkara yang penting jika anda sudah terbiasa dalam perniagaan.
Ini untuk memastikan supaya transaksi pembayaran yang dilakukan lancar dan mengikut garis undang undang yang di tetapkan.

Untuk memastikan kelancaran transaksi keluar masuk wang di HMG terutama di antara syarikat juga di kalangan ahli ahli HMG (program pelaburan HMG2U) dan mengikut garis panduan undang undang negara. Harbour Malaysia Group HMG telah melantik pihak ketiga dalam melakukan transaksi pembayaran iaitu ManagePay Service Sdn. Bhd.

BUKTI PENGELUARAN Mpay e-wallet HMG2U

Apakah MPay?

ManagePay Systems Berhad (“MPay”) is a provider of end-to-end electronic payment (“e-Payment”) solutions for banks and financial institutions, merchants and card issuers with operations in Malaysia. The Company is currently listed on the ACE Market of Bursa Malaysia with market capitalization in excess of RM120 million.

MPay has obtained notification of compliance from Bank Negara Malaysia (“BNM”) to operate its MPay payment systems in January 2013, pursuant to Section 5(3) of the Payment Systems Act 2003 which allow MPay to undertake merchant acquiring and to own direct business relationship with the merchants, facilitating merchants’ ability to accept credit, debit, loyalty and stored-value cards.

In February 2015, MPay has received a letter of approval from BNM for the issuance of e-Money as in MPay Balance virtual account and MPay MasterCard Prepaid Card. With these e-Money products, MPay is able to package an end-to-end ecosystem to the major retailers in Malaysia, ranging from general purpose reloadable card, travel card, gift card, salary card and etc. MPay’s business objective is to develop a disruptive yet complete consumer payment products and services, coupled with wide range of international payment capability/operation certification and security compliance such as those certified by card schemes, EMVCO and PCISSC.

MPay is well established to become a major Regional end-to-end Payment and Financial Service solution & service provider by creating the differentiation from competitors and existing market with new and comprehensive Payment Innovates to capture new business opportunities and potentials now exist in FinTech space.

****************************

ManagePay Systems Berhad ("MPay") adalah penyedia platform di dalam melakukan transaksi elektronik ("e-Payment") untuk bank dan institusi kewangan, peniaga dan pengeluar kad yang beroperasi di Malaysia. Syarikat kini disenaraikan di Pasaran ACE Bursa Malaysia dengan permodalan pasaran melebihi RM120 juta.

MPay telah mendapat notis pematuhan daripada Bank Negara Malaysia ("BNM") untuk mengendalikan sistem pembayaran MPaynya pada Januari 2013, menurut Seksyen 5 (3) Akta Sistem Pembayaran 2003 yang membenarkan MPay melakukan pengambilalihan dan membenarkan MPay berinteraksi secara langsung dengan peniaga, memudahkan keupayaan para usahawan untuk menerima kredit, debit, kesetiaan dan kad nilai yang disimpan.

Pada bulan Februari 2015, MPay telah menerima surat kelulusan daripada BNM untuk mengeluarkan e-Money seperti dalam akaun maya Baki MPay dan Kad Prabayar MPay MasterCard. Dengan produk e-Money ini, MPay mampu menggabungkan end-to-end ecosystem ke peruncit utama di Malaysia, dari kad tambah nilai umum, kad perjalanan, kad hadiah, kad gaji dan lain-lain. Objektif perniagaan MPay adalah untuk membangunkan produk dan perkhidmatan pembayaran pengguna yang cekap dan lengkap, ditambah dengan pelbagai pensijilan keupayaan / operasi pembayaran antarabangsa dan pematuhan keselamatan seperti yang diperakui oleh skim kad, EMVCO dan PCISSC.

MPay ditubuhkan untuk menjadi penyelesaian dan penyelesaian Perkhidmatan Pembayaran dan Perkhidmatan Kewangan serantau yang menyeluruh dengan mewujudkan pembezaan dari pesaing dan pasaran sedia ada dengan Innovate Bayaran baru dan komprehensif dalam memfokus peluang perniagaan dan potensi baru yang kini wujud dalam ruang FinTech.

Kesimpulannya, MPay atau ManagePay Service ini merupakan penyedia kepada platform E-Wallet yang hari ini teknologi E-Wallet ini semakin berkembang dalam membentuk satu sistem transaksi yang lebih cekap dan pantas antara pengguna dengan pengguna sistem.

Yang di maksudkan dengan E-Wallet (Electronic Wallet) atau dompet elektronik ini adalah  penguna boleh melakukan transaksi pemindahan wang yang mana transaksi tersebut tidak perlu lagi melibatkan pihak bank seperti penggunaan kredit kad atau debit kad atau online banking dengan hanya menggunakan smartphone. Ianya terus dari pengguna kepada pengguna (End-to-End ecosistem).

Terdapat beberapa lagi e-Wallet  yang terdapat di Malaysia

evolousi E-Wallet dompet elektronik

Tetapi mengapa HMG memilih Mpay?

1. Diiktiraf sebagai institusi kewangan oleh BNM sebagai penyedia platform E-Wallet
2. Memfokus kepada bidang perniagaan, bukan hanya tertumpu kepada orang perseorangan yang hanya menggunakan E-Wallet sebagai transaksi pembayaran.
Lihat apakah produk lain yang di sediakan oleh MPay di bawah

MPay E-Wallet


Dan Harbour Malaysia Group HMG2U memilih MPay sebagai medium pengurusan transaksi kewangan kerana MPay turut menawarkan MPay Mastercard yang mana dengan MPay Mastercard, pengeluaran wang boleh di lakukan di mana mana ATM yang mempunyai logo Mastercard dan Cirrus

MPay Mastercard

Betul ker HMG guna MPay sebagai medium pembayaran?

BUKTI PENGELUARAN Mpay e-wallet HMG2U


BUKTI PENGELUARAN Mpay e-wallet HMG2U

BUKTI PENGELUARAN Mpay e-wallet HMG2U

Pengeluaran wang HMG2U di ATM Maybank di Malaysia (Ringgit Malaysia)


Pengeluaran wang HMG2U di ATM Mandiri di Indonesia (Rupiah)


Jika anda tahu blockchain, jika anda tahu Bitcoin, anda akan faham macam mana E-Wallet bekerja. Transaction pantas. Jika Bitcoin harga tak menentu dan lebih kepada trend menurun, Mata wang fiat steadyyyy.
Share:

Follow by Email

Peluang Pelaburan HMG