4 Jan 2019

Projek Pembinaan Stesen Minyak Petron

Projek Pembinaan Stesen Minyak Petron Seberang Prai


Pada tahun 2014 Harbour Malaysia Group telah diberi francais untuk mengusahakan stesen minyak PETRON di Penaga, Pulau Pinang. Untuk menjayakan projek ini anak syarikat Harbour Malaysia Development Sdn Bhd telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan projek ini. Stesen minyak ini masih lagi di peringkat mendapat kelulusan pihak Majlis Perbandaran Seberang Perai, Pulau Pinang. Projek ini ditangguh untuk beberapa tahun kerana pasaran minyak antarabangsa tidak begitu stabil sebelum ini. HMG bercadang meneruskan projek ini pada tahun 2019 memandangkan kerajaan telah menetapkan mekanisma baru dalam ketetapan harga minyak yang lebih stabil dan mantap.

Sebidang tanah seluas 1.078 hektar di Penaga telah dikenal pasti untuk didirikan stesen minyak ini.


Share:

Dapatkan Update Blog Terus Di Email Anda

Peluang Pelaburan HMG